Jak odzyskać zwrot VAT

ZAINWESTUJ W APARTAMENTY I ODZYSKAJ 23% VAT

Nabywcy apartamentów, będący osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, mogą uzyskać zwrot podatku VAT związanego z ich zakupem. Podstawowym warunkiem, który należy spełnić, aby odzyskać podatek VAT jest zadeklarowanie organom podatkowym, że kupowany lokal nabywany jest w celu wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem, co praktycznie można zrealizować w dwojaki sposób:

1. W przypadku zawarcia umowy z agencją wynajmu apartamentów (Operatorem) wystarczy jedynie zarejestrować się jako podatnik VAT z tytułu osiągania w przyszłości przychodów z wynajmu lokalu. Niektóre urzędy skarbowe wymagają przedłożenia przedwstępnej umowy najmu. Agencje wynajmu apartamentów z którymi zawierane są umowy najmu w większości przypadków deklarują możliwość zawarcia umowy przedwstępnej na etapie przedwstępnej umowy zakupu lokalu.

2. W przypadku zamierzonego wynajmu lokalu we własnym zakresie należałoby zarejestrować działalność gospodarczą (lub poszerzyć jej zakres, jeżeli nabywca ma już zarejestrowaną działalność) w zakresie usług turystycznych (wynajem krótkotrwały) wraz z rezygnacją ze zwolnienia z podatku VAT.

Zwrot podatku VAT następuje w terminie 180 dni od daty złożenia deklaracji VAT. Kwota podatku do zwrotu wynikać będzie z faktur VAT wystawianych przez dewelopera za wpłacone przez nabywcę zaliczki. Na życzenie Klienta przekazujemy kontakt do doradcy podatkowego który obsługuje całą procedurę zwrotu VAT.

Wyślij wiadomość