Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Asset Investment sp. z o.o. sp.k

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asset Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Jana Pawła II 11 IIp., 70-415 Szczecin), o kapitale zakładowym 30.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. SZCZECIN, WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000717852, o numerze NIP: 8522640300 oraz REGON: 369437863 (dalej: „Asset Investment”, „Administrator”). 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do skorzystania usług oferowanych poprzez strony: www.assetinvestment.eu i www.assethome.pl polegających na informowaniu o oferowanych nieruchomościach, kontakcie z klientem, pomocy doradcy bądź wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez Asset Investment jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Asset Investment informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Celem, dla których Asset Investment przetwarza dane osobowe jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem stron: www.assetinvestment.eu i www.assethome.pl, a także realizacja marketingu polegającego na promocji Administratora oraz jego usług.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: a) podmioty zapewniające hosting stron: assetinvestment.eu i www.assethome.pl b) firmy świadczące usługi wsparcia IT Asset Investment oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, c) kancelarie prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników usług świadczonych za pośrednictwem stron: www.assetinvestment.eu i www.assethome.pl i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji usług oferowanych za pośrednictwem tych stron. Administrator na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe przetwarzane przez Asset Investment, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. W szczególności dane osobowe: a) pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez Asset Investment przez okres przedawnienia roszczeń, b) pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez Asset Investment są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, c) pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Asset Investment, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w bazie Asset Investment i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Asset Investment. Asset Investment udostępnia adres e-mail: biuro@assetinvestment.eu, za pomocą̨ którego można kontaktować się̨ w sprawie danych osobowych.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Asset Investment ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Asset Investment będzie rejestrował adres IP użytkownika serwisów oferowanych poprzez strony: www.assetinvestment.eu i www.assethome.pl. Asset Investment na podstawie adresu IP użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść stron: www.assetinvestment.eu i www.assethome.pl, w celu ich dopasowania do potrzeb użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Asset Investment wykorzystuje pliki cookies czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie itp.), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Assetinvestment lub innych podmiotów. Asset Investment wykorzystuje pliki cookies wewnętrzne (pochodzące ze stron www.assetinvestment.eu i www.assethome.pl) jak i zewnętrzne (pochodzące od innych podmiotów). Asset Investment przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści do preferencji użytkownika, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania serwisów oferowanych za pośrednictwem stron: www.assetinvestment.eu i www.assethome.pl, w szczególności utrzymania treści po zalogowaniu.

Użytkownik może dokonać takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Asset Investment poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu bądź narzędzia dostępne w ramach systemu operacyjnego. Jednocześnie Asset Investment informuje, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która ograniczy bądź uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług, w tym powodować brak możliwości zalogowania się do usług oferowanych za pośrednictwem stron www.assetinvestment.eu i www.assethome.pl