Recruitment information clause

Recruitment information clause

Fulfilling the legal obligation regulated by the provisions of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016. on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free flow of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the European Union of 04.05.2016. L 119/1), hereinafter referred to as "RODO", AssetHome Szczecin Wąsik Oleśków Kiermasz sp.k., informs that:.

The Administrator of your Personal Data AssetHome Szczecin Wąsik Oleśków Kiermasz sp.k., al. Papieża Jana Pawła II 11/3, 70-415 Szczecin, NIP: 8522640300, REGON: 369437863, tel. +48504206750 , email: ado@assethome.pl. refers to as "ADO"; .

Your personal data is processed for the purpose of conducting the recruitment process - assessment of skills and qualifications, which may lead to the possible preparation and conclusion of a contract in accordance with Article 6(1)(B) RODO, and in the remaining scope on the basis of your voluntary consent under Article 6(1)(a) RODO, and in the case of personal data of special categories, Article 9(2)(a) RODO;

  1. Your personal data will not be transferred to a third country or international organization. Only institutions authorized by law will be recipients of your data;
  2. Your data collected in the current recruitment process will be stored until the end of the recruitment process. In the case of your consent to use your personal data for future recruitment, your data will be kept for 12 months;
  3. You have the right to access the content of your personal data and to rectify, erase or restrict processing or to object to processing, as well as the right to data portability;
  4. you have the right to withdraw your consent at any time in time, whereby withdrawal of consent does not affect the compatibility of the processing carried out on the basis of consent prior to its withdrawal;
  5. you have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection (PUODO), 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;.
  6. Your provision of personal data to the extent provided by Article 221 of the Labor Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Your provision of other data is voluntary. 


DEPARTMENTS:
Al Jana Pawła II 11, Szczecin
ul. Lutycka 2a/3, Świnoujście
ul. Zwycięstwa 1, Międzyzdroje
ul. Mariacka 14, Kołobrzeg
(+48) 500 522 544
© 2023 Asset Investment. All rights reserved

Contact Form

Jestem zainteresowany/-na:

Zabrania się kopiowania wizualizacji, zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji. Na potrzeby ninejszej strony www wyrażenie „Assethome” powinno być rozumiane jako pośrednik nieruchomości, w skład której wchodzi spółka pod firmą AssetHome Szczecin Wąsik Oleśków Kiermasz sp.k. oraz podmioty z nią powiązane kapitałowo i osobowo. 1. Treści i materiały publikowane na stronach internetowych należących do Assethome nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji konsumenta jako inwestora. Fakt publikacji na tych stronach internetowych treści i materiałów dotyczących danego projektu inwestycyjnego nie oznacza, że Assethome rekomenduje inwestycję w określony projekt.2. Wszelkie prezentowane stopy zwrotu stanowią prognozę operatora (przedstawione dane dotyczą przyszłości i mogą okazać się błędne). Stopa zwrotu wskazane przez Operatorów i Deweloperów nie stanowią gwarantowanego wyniku inwestycji, a rzeczywisty wynik obciążony może być wieloma czynnikami ryzyka, które mogą prowadzić do uzyskania zysku niższego niż prezentowana stopa zwrotu.3. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.4. Assethome jako pośrednik nieruchomości nie odpowiada za realizację inwestycji, nie ma wpływu na proces budowlany, wybór wykonawców, treść umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej i końcowej.5. Assethome nie jest operatorem obiektu. Operatorem projektów inwestycyjnych / deweloperskich są operatorzy zewnętrzny wybierani przez Dewelopera. This website is for information purposes only, it does not constitute an offer within the meaning of Art. 66 par. 1 of the Civil Code. Assethome is a trademark of AssetHome Szczecin Wąsik Oleśków Kiermasz spółka komandytowa with its registered office at ul. Jana Pawła II 11/3, 70-415 Szczecin, NIP: 8522640300, REGON: 369437863, KRS: 0000717852 The presented materials are informative and do not constitute an offer within the meaning of art. 66 1 of the Civil Code. In particular, the material scope, material solutions, colors, functionality and completion are for illustrative purposes only. Their final shape will change as part of design or execution works and some elements may not be present in the final version of the investment.